Kontakt

Nascim d.o.o.

Adresa: Vladimira Vasića br.1, 15000 Šabac
Srbija

Kancelarija: Kralja Milana 47/2, 15000 Šabac
Srbija

+381 60 07 29 703
+381 65 81 64 000

faks +381 60 07 29 705

nascim@hotmail.rs